Úložiště výukových materiálů

     

 

Elektronický zásobník učebních materiálů - průběžně doplňovaný a aktualizovaný zdroj podkladů pro zefektivnění a zjednodušení výuky všech vzdělávacích předmětů napříč jednotlivými ročníky školy.

Tvorba elektronického zásobníku učebních materiálů vychází z potřeb pedagogických pracovníků neustále inovovat, doplňovat a rozšiřovat soubor názorných a přehledných podkladů zaměřených na prohlubování a prověřování znalostí žáků. Smyslem zásobníku je vytvořit širokou nabídku pracovních listů, úloh, testů, přehledů učiva, projektů, prezentací či ukázkových hodin využitelných jak ve výuce na interaktivní tabuli, tak i ve vyučování vedeném klasickým způsobem. Materiály jsou připravovány pro všechny vzdělávací obory a věkové kategorie v souladu s výstupy stanovenými v ŠVP Květnice a jsou přístupné pro všechny pedagogické pracovníky a částečně také pro žáky školy.


Vznik elektronického zásobníku úloh je jednou z klíčových aktivit projektu „Podpora a zlepšování podmínek výuky ICT v souladu s implementací ŠVP na naší škole“ vypsaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční náklady na jeho vytvoření byly zahrnuty do účelové dotace, kterou škola na projekt získala a která je hrazena z Evropského sociálního fondu podílem 85% a ze státního rozpočtu ČR podílem 15%.